Home NL

Stichting Leli Foundation ondersteunt onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden en daarmee verband houdende projecten. Alle giften worden voor 100% geïnvesteerd in de gedefinieerde projecten. Alle kosten als gevolg van het werven, beheren en besteden van de fondsen worden volledig vergoed door Leli Group Holding… Lees meer


Schoolproject Ghana – Volta regio
Onderwijs is een belangrijk middel bij het bestrijden van armoede. Om deze reden richt de stichting zich op het werven van fondsen die ingezet worden bij de ondersteuning van onderwijsprojecten in Ghana. Al vele jaren is er een band met Ghana. Aanvankelijk was dit een particulier initiatief dat nu is ondergebracht in de Leli Foundation… Lees meer
lelifoundation-packh2o-1

PackH2O waterrugzak
Men verwacht dat in 2025 ongeveer 3 miljard mensen in gebieden zullen wonen waar water schaars is. Op dit moment zijn dat er al 1 miljard! In gebieden waar water schaars is, word veel geïnvesteerd in het filteren en zuiveren van water. Het distribueren van water van de bron naar huis blijft echter een achilleshiel. Het zorgen voor water is veelal een taak van vrouwen… Lees meer
lelifoundation-packh2o-4

Wilde Ganzen